สินค้ากลุ่มงานตรวจวัดอัตราการไหลของของเหลวภายในท่อ ด้วยเครื่องมือวัดชนิดอัตร้าโซนิค (ULTRASONIC FLOW METER) มีให้บริการหลากหลายชนิด ทั้งแบบมือถือ (Portable) ติดตั้งผนัง (Wall-Mount) และต่อตรงเข้ากับระบบท่อ (In-Line/Insertion) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย 063-664-1664


เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flowmeter)

 
หลักการทำงานของเครื่องวัดอัตราการไหลชนิดอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flowmeter Principle) เครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดอัลตร้าโซนิคใช้หลักการเปลี่ยนแปลงของเวลา หรือผลต่างของเวลาในการแผ่สัญญาณคลื่นความถี่เหนือเสียงระหว่างทรานสดิวเซอร์สองตัวที่ตรวจจับการเดินทางของน้ำขาเข้าและขาออก โดยปกติจะให้ค่าความแม่นยำสูงสุดที่ 1% เครื่องมือวัดนี้จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้งานกับของเหลวบริสุทธิ์หรือมีอนุภาคเล็กมากๆ อาทิเช่น น้ำประปา น้ำทะเล น้ำเสีย ของเหลวในกระบวนการผลิต น้ำมัน สารเคมี หรือของเหลวเนื้อเดียวอื่นๆ ที่คลื่นอัลตร้าโซนิคสามารถส่งผ่านได้ ระบบการทำงานของเครื่องวัดอัตราการไหลชนิดอัลตร้าโซนิคจะใช้งานควบคู่กับเซ็นเซอร์ที่มีหน้าที่รับและส่งสัญญาณที่มาจากการตรวจจับการเดินทางของน้ำขาเข้าและขาออก (Upstream and Downstream Transducers) เครื่องมือวัดจะทำการแปลงสัญญาณที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ทั้งสอง โดยคำนวณจากผลต่างของเวลาในการรับและส่งสัญญาณระหว่างเซ็นเซอร์ทั้งสองตัว ผลต่างของเวลาในการส่งและรับระหว่างเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเร็วของของเหลวภายในท่อ ดังแสดงในภาพด้านล่าง.

โดยที่ θ คือ มุมระหว่างการเดินทางของคลื่นเสียงและทิศทางการไหลของของเหลว M คือ จำนวนครั้งของคลื่นเสียงที่ตัดผ่านการไหลของของเหลว D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ Tup คือ เวลาที่คลื่นเสียงเดินทางจากเซ็นเซอร์ตัวที่ตรวจจับการเดินทางของน้ำขาเข้าไปยังเซ็นเซอร์ตัวที่ตรวจจับการเดินทางของน้ำขาออก Tdown คือ เวลาที่คลื่นเสียงเดินทางจากเซ็นเซอร์ตัวที่ตรวจจับการเดินทางของน้ำขาออกไปยังเซ็นเซอร์ตัวที่ตรวจจับการเดินทางของน้ำขาเข้า deltaT (ΔT) คือ ผลต่างของเวลาในการเดินทางของคลื่นเสียงระหว่างเซ็นเซอร์สองตัว Tup – Tdown ในการคำนวณค่าอัตราการไหลของของเหลวนั้นมาจากการป้อนค่าพารามิเตอร์ อาทิเช่น เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ความหนาของท่อ ชนิดของท่อ ชนิดของของเหลว ชนิดของเซ็นเซอร์ เป็นต้น โดยเครื่องจะนำค่าพารามิเตอร์ที่ป้อนไปทั้งหมดมาทำการคำนวณกับค่าสัมประสิทธิ์ (K-Factor) ซึ่งปกติแล้วค่าสัมประสิทธิ์จะมาจากการสอบเทียบจากโรงงานผู้ผลิตหรือจากห้องปฏิบัติการ เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวชนิดอัลตร้าโซนิคจึงสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องหยุดระบบการไหล ลดแรงดัน หรือตัดต่อท่อ เพราะเซ็นเซอร์สามารถยึดติดกับท่อได้โดยตรงด้วยหลักการติดตั้งมาตรฐาน คือ V-method, Z-method, W-method หรือ N-method ซึ่งในการเลือกใช้หลักการติดตั้งนั้นต้องพิจารณาจากหน้างานเป็นหลัก.
 
 
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวแบบอัตร้าโซนิค (ULTRASONIC FLOW METER)
เครื่องวัดอัตราการไหล Ultrasonic Flow Meter ใช้งานได้ง่าย สะดวก สามารถเคลื่อนย้ายไปวัดได้หลายจุดเพราะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เพียงนำเซนเซอร์ไปรัดกับท่อและตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐานจาก Transmitter โดยไม่จำเป็นต้องตัดต่อท่อ หรือหยุดการผลิตในการติดตั้งเซ็นเซอร์และตรวจวัดค่าอัตราการไหล หัววัดสามารถใช้งานได้กับท่อหลายขนาด อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับท่อหลากหลายชนิด (ยกเว้นท่อซีเมนต์) และของเหลวในท่อเกือบทุกชนิด ที่เป็นของเหลวเนื้อเดียว ที่มีลักษณะการไหลเต็มท่อ ทำให้คุ้มค่ากับการลงทุนและใช้งานได้หลากหลายแอพพลิเคชั่นในงานตรวจวัดของเหลว กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย.


 • เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิค TUF-2000H Handheld Ultrasonic Flowmeter
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลแบบมือถือชนิดอุลตร้าโซนิค TUF-2000P Portable Ultrasonic Flowmeter
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิคชนิดรัดท่อ แบบติดตั้ง TUF-2000S
  0.00 ฿
 • จำหน่ายเครื่องวัดอัตราการไหล Ultrasonic Flow Meter TUF-2000M
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ TUF-2000B Wall-Mounted Ultrasonic Flow Meter
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิค TUF-2000D Flow Meter (Explosion-Proof Type)
  0.00 ฿
 • มาตรวัดน้ำแบบอุลตร้าโซนิค Ultrasonic Water Meter T3-1
  0.00 ฿
 • มิเตอร์น้ำอุลตร้าโซนิค TUF-2000F Fixed Type Ultrasonic Flow Meter
  0.00 ฿
 • มาตรวัดอัตราการไหล TUF-2000W Sandwich Insertion Ultrasonic Water Meter
  0.00 ฿
 • TUF-2000F2 Ultrasonic Flow Meter อุลตร้าโซนิคโฟลว์มิเตอร์
  0.00 ฿
 • อุลตร้าโซนิคโฟลว์มิเตอร์ LRF-2000P Portable Ultrasonic Flow Meter
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพา LRF-2000H Handheld Ultrasonic Flow Meter
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดอัลตร้าโซนิค LRF-3000P Portable Ultrasonic Flow Meter
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพาชนิดอัลตร้าโซนิค LRF-3000H Handheld Ultrasonic Flow Meter
  0.00 ฿
 • มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค USCX100 Clamp-On Ultrasonic Flow Meter
  0.00 ฿
 • มาตรวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค USCX150 Stationary Ultrasonic Flow Meter
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพาชนิดอุลตร้าโซนิก Portable Ultrasonic Flow Meter USCX200
  0.00 ฿
Visitors: 5,119,658