เครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดอิเล็คโตรแมคเนติกส์ ใช้งานสำหรับตรวจวัดค่าอัตราการไหลของน้ำ หรือ ของเหลวภายในท่อที่มีค่าความนำไฟฟ้า มีค่าความแม่นยำสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย 063-664-1664
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ์ Sanitary Magnetic Flow Meter LDGS
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว Insertion Magnetic Flow Meter LDGC
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว พร้อมฟังก์ชั่นวิเคราหะ์ค่าพลังงาน Electromagnetic Heat Meter LDGH
  0.00 ฿
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ Electromagnetic Flow Meter LDG
  0.00 ฿
Visitors: 5,119,658