บริการให้เช่าเครื่อง/รับวัดอัตราการไหลของของเหลว By Ultrasonic Flowmeter

รหัสสินค้า : LNM-FLOW

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

งานบริการเกี่ยวกับเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว Ultrasonic Flowmeter


>> ทางบริษัทฯ มีบริการให้เช่าเครื่องวัดอัตราการไหล รายวัน รายเดือน รายสัปดาห์

>> ทางบริษัทฯ มีบริการรับตรวจวัดอัตราการไหลของของเหลวที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญมีประสบการณ์ด้านการตรวจวัดโดยตรง เพื่อนำค่าที่ได้ไปประยุกต์ใช้สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรอื่นๆ อาทิเช่น ปั๊มน้ำ บอยเลอร์ ชิลเลอร์ คูลลิงทาวเวอร์ เป็นต้น**ห้ามนำรูปถ่ายของทางบริษัทฯ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายทุกกรณี**

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 5,120,878